Történetünk

A MACSOPE TÖRTÉNETE

 

A Magyar Csoport-Pszichoterápiás Egyesület (MaCsopE) – mint önálló jogi személy – 1990-ben alakult. Eszmei elődjének tekinthető az 1970-es évektől induló pszichoterápiás mozgalom hatására létrejövő Csoportpszichoterápiás Munkacsoport, mely a Magyar Pszichiátriai Társaság keretein belül működött 1981-től. Ebből alakult a MaCsopE és Csoportanalitikus Kiképző Társaság (CSAKIT). A MaCsopE azzal a céllal alakult meg, hogy összefogja a csoportmódszerek iránt érdeklődőket, ápolja a csoportozás hagyományait, támogassa  a csoportközpontú közösségi kultúrát és felmutassa a csoportot, mint értéket a társadalom különböző szinterein. Az egyesület törekvése volt megalakulásakor, hogy a mozgalmi jelleget megőrizze, a különböző csoportmódszereket összefogva ernyőszervezetként működjön.

Az egyesület legfőbb szerveként létrehozta a közgyűlés intézményét, mely évente ülésezik, két évente vezetőséget választ. A vezetőség 8 (a jelenlegi alapszabály szerint 4-10) tagú testület, melynek feladata az egyesület tevékenységének irányítása, szervezése, feladatainak meghatározása. Tagjai az elnök, a titkár, a pénztáros, és további vezetőségi tagok. A vezetőségben több alkalommal történt generációváltás. Az elnökök Szőnyi Gábor, Blümmel Ferenc, majd Bagotai Tamás voltak, 2005-től Terenyi Zoltán tölti be ezt a tisztséget.

A vezetőség évente több alkalommal ülésezik. A MaCsopE megalakulása óta – éppen a vezetőségben, mint csoportban is kialakuló csoportjelenségek mentén – egyaránt megfigyelhető volt a lemorzsolódások megjelenése és a közös munkát serkentő folyamatok, mint a személyes kapcsolatok elmélyülése, a szerepek differenciálódása, a csoport-kohézió élménye.

Az egyesület aktivitása ciklikus volt. Az egy-egy rendezvénysorozatot létrehozó lelkesedés felívelt, majd lecsengett. 1997-ben indult a csoportozó szakembereket megszólító „Közös nyelvünk a csoport” rendezvénysorozat, melyet Komlósi Piroska, Hosszú Éva, majd Urbán Éva szervezett. A helyszín is többször változott, Pesthidegkúton, Tündérhegyen, a Sportkórházban, majd a CSAKIT Székházban került megrendezésre. Folytatásának tekinthető a 2009-ben és 2011-ben összehívott műhely-konferencia, nagycsoport és burn-out témában. Az egyesület 2000 és 2006 között évente tudományos konferenciát szervezett. A Mátrix nevű elektronikus folyóirat szintén kapcsolódott a MaCsopE működéséhez, szerkesztőségének állandó tagjai Ormay Tom,  Urbán Éva, Tamás Mária, Sáray Tímea és Fekete Karolina voltak.

2007-től Terenyi Zoltán kezdeményezésére a MaCsopE újraindította a Pszichoterápiás Hétvégéket. Az eredetihez hasonlóan személyes bevonódással dolgozó két és fél napos rendezvény különböző módszerdemonstrációs kiscsoportokból, szervezeti nagycsoportból, újabban középcsoportokból épül fel, ily módon jól tükrözi az egyesület mozgalmi ideológiáját és mintegy keretezi történetét, munkáját. Évente egy alkalommal, novemberben kerül megrendezésre. Hasonló felépítésű a Horváth Klára és mások ötletére 2012-ben és 2013-ban megszervezett Civil Csoport Hétvége. A rendezvény az egyesület napjaink destruktív társadalmi jelenségeire adott reakciója. Megkísérli ezeket a jelenségeket reflektív térbe helyezni, azokkal szemben a csoportértékeket, a közös gondolkodást felmutatni.

A MaCsopE a Pszichoterápiás Tanács alapító tagja. Célja továbbra is a mozgalmi jelleg megőrzése, aktívan és rugalmasan kíván reagálni a szakmai és társadalmi lét aktualitásaira.

 

Debrecen, 2013. június

Kocsis János